Alkohol - Søknad om bevilling til salg av alkohol

Dette skjemaet brukes for å søke om å selge øl, hovedsakelig i butikk/dagligvarehandel. Det er en fordel om du har vedleggene i innskannet/elektronisk format, men de kan gjerne ettersendes som ordinært brev.

Lenke til utskriftsvennlig versjon finner du her.

 
Utsalgssted
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Kvittering med kopi av sendes automatisk til angitt adresse etter at du har sendt inn dette skjemaet .
 
 
Det søkes om...
Det søkes om:(frivillig)
 
 
Om utsalgsstedet
(frivillig)
Beskriv utsalgsstedets varesortiment, jf handelsloven.
(frivillig)
Beskriv utsalgsstedets varesortiment, jf handelsloven.
 
Utsalgsstedets åpningstid:
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Ønsket salgstid for alkohol:
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Lokalene
Har søker annen forretningsdrift ved den faste eiendommen det søkes bevilling for? (frivillig)

(frivillig)
(frivillig)
 
 
Bevillingssøker
Har søker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? (frivillig)

(frivillig)
Er bevillingssøker...

 
 
... er en person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
...er et selskap
(frivillig)
Navn på daglig leder
Daglig leders fødselsnummer
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
Daglig leders personnummer
 
 
Styrer
Skal bevillingssøker fungere som styrer? (frivillig)

(frivillig)
Styrer må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Stedfortreder for styrer
(frivillig)
... må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
Stedfortreder må være en fysisk person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Salgsvirksomheten
Salgsvirksomheten er et


 
 
... er et enkeltmannsforetak
Er enkeltmannsforetaket samme person som bevillingssøker? (frivillig)

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
... et selskap
Er dette samme selskap som søker om bevilling?

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)

Opplys hvilke(t) selskap som driver virksomheten, og hvilke personer som eier driftsselskapet.Navn,
adresse,
skattekommune,
fødselsnr og/eller org.nr
samt eierandel (i %) skal oppgisKan også besvares med vedlegg.

(frivillig)

Oppgi hvilke personer/selskaper disse andre er.Navn,
adresse,
skattekommune,
fødselsnr og/eller org.nr
skal oppgis.Kan også besvares med vedlegg.


= Feltet må fylles ut
 
Eier av den faste eiendommen
Eierforhold


Er eier den samme personen som bevillingssøker? (frivillig)

 
 
... et selskap
Er dette samme selskap som bevillingssøker?

(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)

= Feltet må fylles ut
 
... en person
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
 
 
Annet eierforhold
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)
(frivillig)