Skjemalogo

 

Innmeldingsskjema Molde Swing og Rockeklubb

Gjelder innmeldinger for personer som ikke var medlem i 2013. Medlemsskapet gjelder til det sies opp skriftlig.