Søknad om tillatelse til å bruke UNIS rifle til isbjørnbeskyttelse på Svalbard

For å få tilgang til UNIS våpen må den enkelte:

  • Gjennomføre og bestå UNIS sitt skyte-kurs. Kurset må repeteres hvert halvår.
  • Demonstrere riktig halvlading og tømming av våpenet ved uttak.
  • Legge frem gyldig våpenlisens (uansett type våpen og nasjonalitet).
  • eller
  • Legge frem gyldig vandelsattest/ poilitiattest

For nordmenn, eller personer som har bodd i Norge i fem år eller mer, kan Sysselmannen på Svalbard utstede vandelsattest / politiattest.

For å få gjennomført vurderingen av Sysselmannen må du fylle ut og sende inn dette skjemaet.


Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. You find it here.
 I agree
 I disagree (window will close)
  You do not have javascript activated in your browser, it is strongly recommended to enable javascript to take full advantage of the functionality in the interactive form.