• COMPOSE

  responsive applications

  in no time

  Image 4
 • A little work

  A lot of value

  A More Software Solutions

   

  Image 4
 • Reach

  Further

  More

  Image 4
  Image 4

ØKT TILGJENGELIGHET

Fjern grensene mellom papir, web- og mobilbaserte skjema! Da gir du kunder og ansatte økt tilgjengelighet til dine tjenester. Selvbetjening på nett tilrettelegger for at alle parter kan gjøre sin del av jobben best mulig.


En undersøkelse gjort av Gartner og PWC viser at 80 % av alle forretningsdokumenter er en form for skjema. Papirprosesser er tidkrevende og lite kostnadseffektive, samtidig som det i større grad forventes flere tjenester tilgjengelig på nett. Markedet skriker etter løsninger, og bedrifter ender opp med millionprosjekter for effektivisering. Vi mener at manuell håndtering og spesialkompetanse innen prosess og saksbehandlingsløsninger tilhører fortiden.


I vårt brukervennlige og intuitive skjemaverktøy kan du raskt bygge og enkelt administrere dine arbeidsprosesser selv. Dette gir grunnlag for rask distribusjon og enkel vedlikehold av dine tjenester. Samtidig sikres kvaliteten på informasjonen som samles gjennom bedre kommunikasjon med bruker og systematisk datalagring. Slik høyner du kvaliteten på alle steg i prosessen, og øker nytteverdien av arbeidet.


Ut med hardkoding, og inn med hyllevare!


Les mer om hvordan du kan ta i bruk en SIKKER, FLEKSIBEL OG BRUKERVENNLIG løsning fra More.


Se så enkelt det kan gjøres! Prøv selv:


STANDARDER OG ÅPENT GRENSESNITT

Samarbeid og integrasjon er viktige byggesteiner for all programvare. More gjør all funksjonalitet og data tilgjengelig gjennom åpne grensesnitt, slik at du enkelt kan integrere og tilpasse løsninger med eksisterende eller nye komponenter.


Vi baserer produktene på nasjonale og internasjonale standarder på alle områder det lar seg gjøre, slik at vår programvare på best mulig vis kan kommunisere med andre systemer. Det innebærer at du kan importere, integrere og eksportere informasjon som kreves for dine løsninger.


Dermed blir det mulig å bruke metadata for universelle begrepsdefinisjoner (f.eks. SERES eller UN/CEFACT) eller kravspesifikasjoner i forhold til dokumentutforming. I tillegg har vi gjort det enkelt for deg å importere datakilder både fra interne og eksterne kilder (f.eks. Brønnøysundregistrene, Kommune-Norge eller FN).


Bruk av standarder sikrer at informasjonen som blir samlet inn fritt kan håndteres og brukes uavhengig av en spesiell leverandør, og dermed sikres for fremtiden.


HUMAN TEKNOLOGI

Teknologi skal gjøre hverdagen enklere- ikke mer komplisert. For at selvbetjeningsløsninger skal fungere optimalt, må den være tilpasset menneskers vilkår og behov. Derfor setter vi brukeren i fokus vi utvikler «human teknologi».


Med et stort fokus på skjemametodikk og semantikk, blir utforming enkel, intuitiv og fleksibel. Sluttbrukerstandarden i våre skjemaer kan følge ELMERs rettingslinjer om visuell utforming, og tilrettelegger for forståelig kommunikasjon mellom skjema og bruker.


Verktøyet er utstyrt med med enkle klikk- og drafunksjoner, hvor man arbeider i et grensesnitt som likner det ferdige skjema.


Vår bruk av human teknologi gjør at vi tilbyr et brukervennlig verktøy.


INN I ALTINN

Etater med elektroniske tjenester mot næringsliv og innbyggere kan endelig benytte standardløsningen Compose for å gjøre sine lenketjenester tilgjengelig i Altinns skjemakatalog med Altinn pålogging.


Compose er tilrettelagt for å benytte Altinns sikkerhetsløsning for pålogging til skjema. På denne måten kan utfyllere pålogget i Altinn gå videre til More-skjema uten å måtte identifisere seg på nytt. Compose har også pålogging ved hjelp av ID-porten som standardfunksjonalitet.


Fordeler med Compose:

 • Automatisk oppfylling av layoutkravene i ELMER 2: Regjeringen har bestemt at statlige næringsskjemaer skal følge ELMER. Det samme anbefales for alle kommunale skjema.
 • Internt vedlikehold av brukergrensesnitt: Skjemaene kan endres og videreutvikles uten behov for innleid kompetanse
 • Tilgang til spisskompetanse på brukergrensesnitt gjennom Mores kontaktnett: Forståelige skjemaer er avgjørende for datakvalitet, saksbehandlingstid og –kostnader.
 • Integrasjon mot virksomhetens arkiv- og fagsystemer: Utvikles enkelt i verktøyet, om nødvendig med bistand fra More eller en av våre partnere.
 • Oppfyller Regjeringens digitaliseringsstrategi: ELMER-grensesnitt og tilgjengelighet i Altinn uten å utvikles i Altinn.
 • Tilgjengelig i alle kanaler: Utvikling og administrasjon av skjema for nett, mobil og papir i ett verktøy.

SAAS

Benytt deg av en enkel og trygg løsning med Mores web-baserte SaaS løsning og kom i gang nå! Følg lenken nedenfor, fyll ut skjema og få tilsendt et brukernavn og passord innen en time.

Få tilgang og prøv


IMPLEMENTERING

For enklere integrasjon der brannmurer er i veien – få løsningen installert på dine lokale servere.

Eller ta i bruk alle mulighetene i Compose ved hjelp av en av våre partnere.


Ring oss på 22 06 56 00. Vi gir deg gjerne råd om hva som passer din bedrift best!


Build amazing responsive process.

Bla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla blaBla, bla bla .

Updating Content Example:
Click here to load new content

Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved