More Software Solutions

More Software Solutions er et programvareselskap med høy kompetanse innen web- og mobilbasert selvbetjening.


Vi har spesialisert oss på brukervennlighet, strukturelle retningslinjer og lovmessige krav innenfor skjemabygging og prosesshåndtering. Derfor kan vi tilby et av de mest robuste, skalerbare og brukervennlige skjemaverktøyet som eksisterer på markedet i dag.


Over 350 norske kommuner bruker i dag Mores løsninger. Det brukes i tillegg av en rekke private bedrifter innen blant annet bank og forsikring.


Selskapet har ambisiøse vekstmål for fremtiden og vil i løpet av de neste årene etablere seg i nye markeder og ekspandere internasjonalt. Selskapet er uten gjeld og har en solid økonomi basert på flere langsiktige kontrakter.


More har meget lang erfaring i å gjennomføre kundespesifikke tilpasninger av vår egen programvare basert på dialog med våre kunder.

Test nå
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved