Compose Forms

Bygg og publiser elektroniske skjema

Nå ut til alle

Publiser tjenester på nett! Med Compose Forms bygger du elektroniske selvbetjeningsløsninger for mer effektive og verdifulle forretningsprosesser.

Komponer dine egne løsninger for selvbetjening

I skjemabyggeren kan du med enkle klikk og dra funksjoner legge til ulike spørsmålstyper og danne spørsmålsgrupper. Spørsmål kan konkretiseres med hjelpetekster, visningsbetingelser eller gjøres obligatoriske for utfyller. Skjemaene lagres i et skjemabibliotek for enkel gjenbruk av tidligere arbeider. Verktøyet er 100 % web-basert og det kreves ingen utviklerkunnskaper til bruk.

Datakilder

For å unngå at utfyller må skrive inn den samme informasjon igjen og igjen kan man ta i bruk datakilder. Datakildene kan importeres fra interne eller eksterne registre og er særlig nyttig ved spørsmål med listevalg. Det kan eksempelvis være en ekstern liste over alle kommuner i Norge, eller en intern oversikt over ansatte i en bedrift.

Datamodell

Datamodellen gir en oversikt over alle spørsmål og grupperinger i skjema og hva de betyr. Her kan man tillegge enkeltspørsmål eller spørsmålsgrupper globale egenskaper. Disse egenskapene kan eksempelvis være visningsbetingelser eller datatyper.

Selvbetjening på alle flater

Med Compose Forms kan du skreddersy forskjellige visninger for ulike kanaler i ett felles grensesnitt. More holder seg alltid oppdatert på markedet, og kan derfor tilby sluttbruker selvbetjeningsløsninger med responsivt design, slik at visningen automatisk tilpasses utfyllerens digitale enhet.

Funksjonsrik regelmotor

Compose Forms gjør det mulig å lage dynamiske skjema ved utstrakt bruk av visningsbetingelser og validering. Reglene kan legges inn i ett enkelt brukergrensesnitt eller ved hjelp av den underliggende Groovy scriptmotoren. Denne motoren benytter en enkel og kraftig metode, som gir ubegrensede muligheter for å lage visningsbetingelser, valideringsscript, XML- og tekstgenerering etc.

Versjonshåndtering

Under utformingsprosessen av et skjema kan man opprette versjoner underveis. Dette muliggjør sporing av endringer, slik at du kan se eller gjenopprette tidligere versjoner av et skjema.
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved