Samfunnsansvar

MILJØPROFIL

Et av Mores hovedfokusområder er å bidra til et bedre miljø både lokalt og globalt. Ved å utvikle programvare som tar sikte på å fjerne papirprosesser i arbeidslivet, ønsker vi å minske dagens enorme og papirforbruk. More ønsker å fremme en generell bevisstgjøring for grønne alternativer. Vi oppfordrer alle bedrifter til å gå gjennom sine prosesser og skjema for å vurdere om disse kan gjøres elektroniske.

ENGASJEMENT

Målet for selvbetjeningsløsninger på nett, er at de skal bli like aksepterte og ha samme juridiske holdbarhet som tradisjonelle papirdokumenter. Derfor må vi stille høye sikkerhetsmessige krav til slike tjenester. More jobber kontinuerlig for å utvikle og tilpasse juridiske, semantiske og sikkerhetsmessige retningslinjer for elektroniske tjenester. Vi legger stor vekt på å utvikle teknologi på menneskers vilkår. En viktig del av dette arbeidet er å bidra til universell utforming. Universell utforming handler kort sagt om en utforming som gir alle like muligheter til bruk. Utformingen skal være enkel og intuitiv, fleksibel og samtidig tilrettelegge for forståelig kommunikasjon.

Administrerende direktør, Frode P. Ettesvoll sitter også i styret til Bedriftsjuristene i Jussforbundet og i standardiseringsorganet UN/CEFACT. More deltar aktivt på arenaer og debatter om IKT i offentlig sektor, og har et stort engasjement i både nasjonale og internasjonale forskningssamarbeider om blant annet standarder og semantikk.

Dette engasjerer vi oss i: ELMER, UNIMOD, KF skjema, NOARK 5, OSIRIS, DIADEM, Semantic Days, NorStellas, NOKIOS, UN/CEFACT, Semicolon.

KVALITET I ÅPENT MARKED

More har troen på at høy kvalitet bedre kan oppnås med åpne grensesnitt, slik at man fritt kan studere, distribuere og forbedre programvare etter eget ønske. Dette gjør det enklere å integrere programvaren med andre ønskelige komponenter. Ved å bruke åpne standarder tilrettelegges det i tillegg for at informasjonen man samler inn (datafilene) er fritt tilgjengelig. Dette sørger for at informasjonen som samles inn er tilgjengelig også i fremtiden, uavhengig av en spesiell leverandør.
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved