3000 f.kr

Papyrus blir oppfunnet i Egypt

3000 år senere avanserer kineserne til papiret slik vi kjenner det i dag, og ble de neste 2000 årene en stor hit! Særlig til trykksaker og bøker, og var dermed en viktig informasjonsbærer i det moderne samfunn.

2000

Det 20. århundret vekker miljøbevissthet

Hvert år ødelegges det tropisk skog tilsvarende halve Norges areal - ca. 150 000 km2. En av verstingene er det voksende markedet for billig tømmer og papir. www.regnskog.no

2002

More blir etablert og tar miljøansvar

More drømmer om et papirløst samfunn og utvikler programvare som tar sikte på å fjerne papirprosesser i næringslivet. Resultatet blir Compose; en unik hyllevare for selvbetjeningsløsninger på nett.

2003

Første kommune med ELMER-skjema

Herøy kommune blir første norske kommune til å ta i bruk skjema som overholder alle ELMERs retningslinjer for utforming av offentlige skjema. More applauderer!

2004

Bedrekommune blir lansert

Kommune-Norge ønsker å kartlegge kvalitet og forbedringspotensial. Løsningen blir Bedrekommune, en omfattende rapporteringsportal for spørreundersøkelser levert av More. Tjenesten blir etter hvert tatt i bruk av mer enn 350 norske kommuner. www.bedrekommune.no

2005

FOSEN og BankID

8 kommuner tar i bruk Compose med BankID for autentisering og signering.

2006

Kommuneforlaget og More forhandler

Som et ledd i strategiarbeidet «eKommune 2009 – det digitale spranget» blir More valgt til å levere teknologien til utviklingen av KF- skjema. Målet var å utvikle et elektronisk bibliotek med standardiserte kommunale skjema. Skjemakatalogen inneholder i dag mer enn 150 skjema! www.kommuneforlaget.no

2008

Første skjema inn i Altinn!

Post- og teletilsynet ønsker å bygge et omfattende elektronisk spørreskjema til innhenting av ekommstatistikk. More har teknologien, og leverer en solid løsning! Leveransen består av et skjema-, prosess- og saksbehandlingsverktøy med autentisering. Skjemaet er tilgjengelig gjennom pålogging på innrapporteringsportalen Altinn som lenketjenester.

2009

Forsvaret blir kunde

Forsvaret ønsker et sikkert elektronisk system for sesjonsskjema, og velger More som leverandør. Dette innebærer elektronisk sesjonsskjema på nett med 63.000 importerte brukere og innsendte besvarelser, som på det meste må tåle 10.000 samtidige brukere. Null stress!

2010

Første bank som kunde: Alliansesamarbeidet Sparebank1 DA

Det initierende prosjektet hos SpareBank1 Livsforsikring er 50.000 årlige helseerklæringsskjema på papir. Mangel på mulighet for validering, samt mange manuelle operasjoner gir banken en ressurskrevende prosess.Mores løsning ble en suksess, og Sparebank1 har siden lansert flere tjenester.

2011

Finanssektor

Sparebank 1 skadeforsikring tar i bruk Compose sammen med LOfavør, hvor 900 000 medlemmer får nyte godt av medlemsfordeler på Bank- og forsikringstjenester.

2012

BankID-samarbeidet

BankID Norge- samarbeidet velger Compose for automatisert tjeneste rettet mot samtlige av landets banker med elektronisk signering.

2013

ComposeNextGeneration lanseres

More holder seg oppdatert på markedet og lanserer nå CNG, et nytenkende og lekkert verktøy for selvbetjeningsløsninger på nett. Sjekk selv!
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved