Compose Flow Remote

Sikker overføring av skjemadata

FlowRemote

FlowRemote er en programmodul for sikker overføring av skjemadata fra Compose Forms, og tilrettelegger for integrasjon mot løsninger og systemer som er bak. FlowRemote håndterer asymmetrisk kryptering av data og sørger for at resultatene (data) overføres til skjemaeiere eller server.

FlowRemote er en klient som installeres som en Windows Service. Innsamlede data krypteres med asymmetrisk kryptering. Generering av nøkler, overføring av offentlig nøkkel til Compose forms samt dekryptering av overførte data håndteres automatisk av Compose Forms.

Last ned
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved