Compose Workflow

Design prosesser

Bygg prosesser enkelt uten koding

Endrende prosessteg krever smidige og enkle løsninger for håndtering. Compose Process lar deg enkelt definere og bestemme hvilke prosess-steg som skal gjelde for dine skjema.

Komponer og definer strukturen

I prosessdesigneren kan du raskt løse din prosesskabal ved å legge til ulike figurkomponenter og definere prosessen mellom dem. Verktøyet er klart til bruk uten komplekse konfigureringer og det krever ingen programmering. Når du har satt opp en prosess kan du simulere, analysere og kontinuerlig forbedre denne ved hjelp av en egen Prosess simulator.

Business Process Management

Alle elementene i Prosessdesigneren er basert på BPMN og den grafiske måten å presentere og spesifisere forretningsprosesser på. Fordelen med BPM-notasjoner er at man enkelt kan lese og forstå prosessene, både fra et forretnings- og IT-perspektiv.

Publisering

Ved utforming av prosesser, legges skjemaer inn i en arbeidsflytt og publiseres derfra. De kan enten kjøres som en lenketjeneste eller integreres med kundenes eksisterende nettsider.

Responsivt design

Med responsivt design kan du publisere tjenester som automatisk tilpasser visningen av skjema til utfyllerens flater. Responsivt design gir sluttbruker en optimal visningsopplevelse med bedre lesbarhet og enklere navigasjon uten scrolling.
Copyright 2013 More Software Solutions AS | All Rights Reserved